Werkzaamheden aanleg nieuwe natuurpark in volle gang!


In samenwerking met waterschap De Dommel en diverse andere partijen is er een start gemaakt met het opknappen van het nieuwe natuurpark op het Landpark. Het park - wat ooit in de jaren 60 aangelegd is voor recreatieve doeleinden - had zijn beste tijd gehad en was niet meer te onderhouden.  

Waterpartijen essentieel voor de sfeer
In het te ontwikkelen natuurpark zijn de waterpartijen essentieel voor de sfeer, de vegetatie én een middel tegen verdroging en zandgronden. Het nieuwe natuurpark gaat gebruikt worden als retentiegebied voor het hemelwater van de gebouwen en verharding van het Landpark. De kunstenaars van Observatorium ontwierpen de Grondwaterbank: een spiraalvormig pad naar het grondwaterpeil af kunt dalen. De Grondwaterbank maakt zowel de natuur van de ondergrond als de grondwaterproblematiek zichtbaar en voelbaar. 

Ontmoetingsplek
Het park biedt ook volop mogelijkheden om te wandelen en zelfs een stukje om te fietsen, aansluitend op de knooppuntenroute. Daarnaast dient het als ontmoetingsplek met zitgelegenheid waar je voor even de wereld verlaat.  We verwachten dat de werkzaamheden eind december klaar zijn. Iedereen is dan van harte welkom om het nieuwe natuurpark te bewonderen!