De erfenis van de broeders Penitenten 

Bijzonder gewoon, gewoon bijzonder

De broeders Penitenten waren vernieuwers in de zorg zonder dat ze dat bewust nastreefden. Zij zagen de zorg voor mensen met een beperking namelijk niet als iets bijzonders. Het paste bij hun levens- en geloofsovertuiging.  Juist dat maakt hen bijzonder gewoon.

De erfenis van de broeders Penitenten

Van rijke historie naar nieuwe vormen van zorg en samenleven op Landpark Assisië

Al 110 jaar vormt Landpark Assisië een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen, met name in de zorg voor kwetsbare burgers uit de samenleving. In 1904 startte het toenmalige 'Huize Assisië' de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De Broeders Penitenten startten dit initiatief. Als katholiek broederschap bestaan zij dan al meer dan 200 jaar. Hun motto is ‘Ad omne opus bonum paratus’. Dat betekent: tot elk goed werk bereid. De broeders zien rond 1900 dat er door opkomende industrialisatie steeds meer mensen met een beperking buiten de boot vallen. Om die mensen bekommeren de broeders zich. Zij besluiten om op Huize Assisië juist met deze mensen samen te gaan leven. Daarmee zetten zij zich met hart en ziel 24 uur per dag, 7 dagen in de week in voor goede zorg. 

Ook onze samenleving is sterk in verandering. Ook nu is het voor een groeiende groep burgers ingewikkeld om het leven op eigen kracht vorm te geven. Ook nu is de vraag wie bekommert zich om deze mensen? Prisma wil er voor deze mensen zijn door het blijvend ontwikkelen van een goed professioneel zorgaanbod. Als moderne zorgorganisatie zijn we ons echter steeds meer bewust dat we goede zorg niet alleen kunnen organiseren. De veranderende samenleving vraagt om nieuwe eigentijdse vormen van samenwerken. Dat doen we op alle plekken in de Brabantse samenleving waar we cliënten mogen ondersteunen. Landpark Assisië (de plek waar Prisma is ontstaan) biedt door haar ligging en historie bijzondere mogelijkheden om samen met bewoners en maatschappelijke organisaties werkenderwijs nieuwe vormen van zorg en samenleven te ontdekken.

Door de geschiedenis hebben we het belang van alledaagse omgang ontdekt. Niet het maakbare, maar juist afstemmen op dat wat er is en samen zoeken naar het goede dat gedaan moet worden. Net zoals in de tijd van de broeders is het gewone alledaagse leven de bron van vernieuwing. Samen met bewoners en andere burgerinitiatieven, bedrijvigheid, onderwijsinstellingen en lokale overheden ontdekken we in die alledaagse dynamiek - in vallen en opstaan - vernieuwde vormen van zorg en samenleven op Landpark Assisië. Samen met de gevestigde ondernemers, potentiële ondernemers, gemeente, provincie en Ministerie van Binnenlandse Zaken bouwen we deze manier van samenleven op deze bijzondere plek uit!

Luister de podcast over de broederschap op een bijzondere buitenplaats.

 

MEER INFORMATIE?

Meer weten over de geschiedenis van Landpark Assisië?
Kijk dan op de historie van Prisma:
www.prismanet.nl/dit-is-prisma/organisatie/historie.