LANDPARK ASSISIË

Zorg en samenleven op een bijzondere plek

67 HECTARE

25 HECTARE BEBOUWD

7 RIJKSMONUMENTEN


42 GEBOUWENCOMPLEXEN

Midden in het Brabantse landschap ligt 'Landpark Assisië'. Prisma beheert het Landpark, dat sinds 1904 bestaat, en biedt met volle overtuiging zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Een prachtig terrein met een rijke geschiedenis, cultuur en natuur.

Door de geografische ligging tussen stad en streek, biedt deze bijzondere plek mogelijkheden om zorg en samenleven dichter bij elkaar te brengen. De mooie samenwerkingen die al zijn gerealiseerd, laten zien dat zorg en samenleven elkaar verrijken. We geven dit terrein met haar prachtige historie samen de waardevolle en eigentijdse invulling die het verdient, net zoals de grondleggers dat 110 jaar geleden ook deden. Dit doen we met de gemeente, provincie, kunstenaars, het onderwijs en ministerie van binnenlandse zaken en ondernemers die dezelfde idealen nastreven. Samen kijken we naar de mogelijkheden die het Landpark in zich draagt om werkenderwijs te zoeken naar nieuwe vormen van (langdurige) zorg en samenleven.

Lees ons verhaal en laat je inspireren door het verleden, heden én de mogelijkheden voor de toekomst. Samen kunnen we deze bijzondere plek mee laten groeien met de tijd, met behoud van de oorspronkelijke bedoeling: zorgzaam samenleven. 

Ruimtelijke kwaliteiten

Het landpark is 68 hectare groot en heeft zich in de loop van haar meer dan honderdjarige geschiedenis ontwikkeld tot een omgeving met verschillende kwaliteiten. Het bestaat uit een bebouwde kern met daaromheen akkerland en natuurgebied. Door haar ligging als een enclave in het landschap is het een tussenruimte die mogelijkheden biedt in een tussentijd waarin de samenleving in verandering is. De natuurlijke omgeving zorgt als vanzelf voor een ander tempo en ordening van samen leven. Daarnaast zijn de 68 hectare die het Landpark groot is letterlijk en figuurlijk de grond onder het alledaagse leven waarin het ontmoeten van verschillende werelden wordt vormgeven. Prisma wil het Landpark echter ook bewust verbinden met haar omgeving. Zo is er wederzijdse betrokkenheid bij de ontwikkeling van het nabijgelegen dorp Biezenmortel, maar ook bij grotere gebiedsontwikkeling zoals Park Pauwels en het van Gogh National Park. Ook deze ontwikkelingen kenmerken zich door werkenderwijs leren. 

Kijk even rond en binnen

Bewonersraad Landpark Assisië

Er leven ongeveer 250 bewoners op Landpark Assisië. Deze bewoners worden vertegenwoordigd door een bewonersraad. De voorzitter van de bewonersraad is bewoner Cas Pullens. Daarnaast ondersteunen Claudia van der Woude en Emmie Harmsen (begeleiders Prisma) de bewonersraad. We streven er in de bewonersraad naar dat er van iedere doelgroep die woonachtig is op het Landpark, iemand vertegenwoordigt is in de bewonersraad. 

Speerpunten
De leden van de bewonersraad zijn samen tot drie speerpunten gekomen waar zij zich de komende jaren op richten: 

  1. Burgerschap 
  2. Veiligheid 
  3. Leefbaarheid 

De ogen en oren van het Landpark
Het leven op het Landpark verandert langzaam door de ontwikkelingen die plaatsvinden in de zorg en het samenleven. De bewonersraad hecht veel waarde aan het Landpark als een veilige en leefbare plek voor iedereen die er woont en werkt. De leden zijn zich bewust van hun positie en halen input op bij medebewoners om dit vervolgens onder de aandacht te brengen. Daarnaast vragen ze vooral aandacht voor het gegeven dat ze als burgers hun leefomgeving op het Landpark dagelijks mee vormgeven. Heb je een vraag aan de bewonersraad? Neem dan contact op via bewonersraadbiezenmortel@prismanet.nl