Landpark Assisië

Een bijzondere buitenplaats

Bekijk de film

Landpark Assisië

Een bijzondere buitenplaats


67 HECTARE


25 HECTARE BEBOUWD


7 RIJKSMONUMENTEN


42 GEBOUWENCOMPLEXEN

Nieuws

Hieronder zijn nieuwsberichten te lezen 

De erfenis van de broeders Penitenten

Bijzonder gewoon, gewoon bijzonder

Al 110 jaar vormt Landpark Assisië een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen, met name in de zorg voor kwetsbare burgers uit de samenleving. In 1904 startte het toenmalige 'Huize Assisië' de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De Broeders Penitenten startte dit initiatief dat zorgde voor landelijke bekendheid. Zij beschermden de samenleving tegen 'de idioten' en boden deze mensen met een verstandelijke beperking met hart en ziel 24 uur per dag, 7 dagen in de week goede zorg.

VERNIEUWERS IN DE ZORG

De broeders Penitenten, waren vernieuwers in de zorg zonder dat ze dat bewust nastreefden. Zij zagen de zorg voor mensen met een beperking namelijk niet als iets bijzonders. Het paste bij hun levens- en geloofsovertuiging. Juist dat maakt hen bijzonder gewoon.

Naast het beschermen en verzorgen, gingen de broeders 'hun' jongens ook opvoeden en onderwijzen. Ze ontdekten de toegevoegde waarde van arbeid voor mensen met een beperking. Zij gingen hiermee in zekere zin tegen de tijdsgeest in. Dat verwachtte niemand van hen. Ze waren ervan overtuigd dat het goed was.

DE EERSTE PIONIERS

Meester Christ was het eerste hoofd van de school op Landpark Assisië (1922 tot 1948). Hij was de grote voorman van het BLO onderwijs. Hierdoor konden ook mensen met een verstandelijke beperking gaan leren.

Dokter Smulders was de eerste geneesheerdirecteur van Huize Assisië (1913 tot 1938). Gezien het aantal patiënten (200) stelde de inspectie dat er een arts aan het toenmalige instituut verbonden moest zijn. Hij bevorderde onder meer de opleiding voor verpleegkunde en richtte in 1923 het ziekenpaviljoen op. Dokter Smulders genoot als Esperantist landelijke bekendheid. Hij werd zelfs bekend in heel Europa door zijn boek: 'Periodieke Onthouding in het Huwelijk'.

MEER INFORMATIE?

Meer weten over de geschiedenis van Landpark Assisië?
Kijk dan op het Geheugen van Prisma: www.prismanet.nl/geheugen-van-prisma.

Landpark Assisië

Ruimtelijke kwaliteiten

DE LOCATIE
Landpark Assisië ligt ten zuidoosten van de kern van Biezenmortel aan de N65. Het bevindt zich in het weefgebied tussen stad en platteland, tussen groen en rood, tussen versnelling en verstilling èn aan een corridor van bezinning. Langs de N65 zijn immers diverse instituten, conferentieoorden en bezinningsplekken gevestigd.

DE OMGEVING
Landpark Assisië ligt tussen Nederlands bekendste natuurgebieden, zoals de Loonse en Drunense Duinen, de Campina en de Leemkuilen. Het terrein heeft een gevarieerd karakter. Het bestaat uit bos, weilanden, natuurgebied, water, parken en een bebouwd gebied van 20 hectare met 42 gebouwencomplexen. Deze gebouwen rusten in een zee van groen, met steden aan de horizon.

VROEGER EN NU
Op Landpark Assisië is altijd zorg verleend aan en samen geleefd én gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking. Dat was vroeger zo en blijft ook in de toekomst zo.

Toekomst: een bron van ontwikkeling

Een palet aan mogelijkheden

Bron van ontwikkeling

Een palet aan mogelijkheden

INNOVATIEVE ZORG

NATUUR

WONEN

KUNST & CULTUUR

SPIRITUALITEIT

ONDERWIJS EN ARBEID

VRIJE TIJD

BEDRIJVIGHEID

Uilenkasten

Op het Landpark zijn twee uilenkasten. Klik op het plaatje en bekijk het via de webcam.

Vanuit de lucht

In het najaar van 2016 werden deze prachtige beelden vanuit de lucht geschoten. Klik op het plaatje voor de video.

Vanuit de lucht deel 2

In het vroege voorjaar van 2017 werden deze beelden gemaakt. Klik op het plaatje voor de video.

Vanuit de lucht 2016

Vanuit de lucht 2017

Vanuit de lucht 2019

Partners

Wie doen er al mee?

Heeft u interesse?

Er is veel ruimte om nieuwe initiatieven te bedenken en ontwikkelen. Heeft u vragen? Of heeft u bijzondere, bovengemiddelde en duurzame ideeën die passen op Landpark Assisië? Dan nodigen wij u uit om deze met ons te delen. Graag onderzoeken we samen met u en eventuele andere partners of het past én haalbaar is.

Bel ons op 088 - 770 1200 of stuur ons een bericht naar landparkassisie@prismanet.nl