Start aanleg waterretentiepark Landpark Assisië

Op 29 september 2022 onthulden Vincent Lokin namens Waterschap De Dommel en Brigite van Haaften namens Prisma de peilschaal (NAP) voor het aan te leggen waterretentiepark op Landpark Assisië in Biezenmortel. Het park, dat ooit in de jaren 60 is aangelegd om te recreëren, krijgt mede dankzij subsidie van Waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant een nieuwe invulling. MTD landschapsarchitecten heeft het park ontworpen.
 

Waterpartijen belangrijk voor de sfeer
In het te ontwikkelen park zijn de waterpartijen belangrijk voor de sfeer, de plantengroei én een middel tegen verdroging van de zandgronden. Het nieuwe park dient als retentiegebied. Dit is een gebied waar bij regenval water tijdelijk kan worden bewaard om daarna langzaam in de grond te zakken. Op deze manier wordt het grondwaterpeil gunstig beïnvloed. Nu wordt regenwater direct afgevoerd via het riool en bij langdurige regen kan het overlopen in het oppervlaktewater. En dat is zonde. De waterpartijen op het Landpark zorgen ervoor dat het water in het gebied blijft en de natuur er in droge tijden voordeel van heeft.  

Levendige en leerzame ontmoetingsplek

Het park biedt straks voor iedereen volop mogelijkheden om te wandelen en om een stukje te fietsen. In het park wordt een openluchttheater gebouwd en een kunstwerk genaamd ‘Grondwaterbank’ geplaatst. Dit kunstwerk maakt de veranderingen in de grondwaterstand gedurende een jaar zichtbaar. Het park leent zich daardoor uitstekend voor culturele en leerzame doeleinden. 

De firma Gubbels voert het werk samen met een ecoloog van Idverde uit. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin 2023 klaar.