Start aanleg nieuwe waterleiding landpark

Op woensdag 13 april zijn de werkzaamheden rondom het vervangen van de waterleiding op het landpark gestart. Het vervangen van de waterleiding is onderdeel van het project “Afkoppelplan Landpark Assisië”.

Afkoppelplan Landpark Assisië
Het huidige rioolstelsel en de waterleiding in de Nachtegaallaan en Kievitsvlucht zijn versleten. Dit jaar gaan we het riool, de waterleiding en bovengrondse infrastructuur in deze straten vervangen. 

Voordat het aannemersbedrijf kan starten met het vervangen van het riool en de bestrating wordt eerst de waterleiding in het Hazenpad, Nachtegaallaan en Kievitsvlucht vervangen. 

Meer informatie over de werkzaamheden
Het vervangen van de waterleiding duurt ongeveer vijf weken. Daarna starten ze met de andere werkzaamheden. In deze brief vind je meer informatie over de geplande werkzaamheden op het Landpark. 

We proberen samen met het bouwbedrijf zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Heb je vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met meldingen@jvesch.nl