Start aanleg natuurpark Landpark

In de week van 11 juli starten de werkzaamheden rondom het aanleggen van het nieuwe natuurpark op het Landpark.  

Werkzaamheden
Het natuurpark wordt met bouwhekken afgesloten. Hiermee garanderen we de veiligheid voor bewoners en wordt er zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Er worden tijdelijk aparte in- en uitritten gemaakt aan de Hooghoutseweg, zodat er weinig tot geen transportbewegingen via de hoofdwegen van het Landpark plaatsvinden. Via het te handhaven wandelpad kunnen geïnteresseerden, aan de veilige kant van het bouwhekwerk, de werkzaamheden volgen. Tot aan de bouwvak worden er met name voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de bouwvak staan er geen werkzaamheden gepland en pakken ze in week 35 de werkzaamheden weer op. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in week 47 afgerond.

Meer informatie of vragen?
Wil je meer informatie over de planning van de werkzaamheden? Kijk dan op de planning die hangt in Lokaal 12. Overige vragen kun je mailen naar vastgoed@prismanet.nl