Gemeenteraad Tilburg in gesprek met bewoners Landpark Assisië

Bewoners en de gemeente in gesprek: op maandag 21 februari spraken de bewonersraad van Landpark Assisië en de gemeenteraad van Tilburg over de ontwikkelingen die plaatsvinden op Landpark Assisië. 

Ervaringen uitwisselen

De zes leden van de bewonersraad van het Landpark - Jim, Patrick, Bart, Anja, Jacky en Cas - werden verwelkomd in de nieuwe raadszaal van het gemeentehuis van Tilburg. 
Ze gingen samen in gesprek over hoe de bewoners veranderingen op het Landpark ervaren en op welke manier zij daar zelf invloed op hebben. Daarnaast bespraken ze ook de resultaten van een verkennend actieonderzoek. 

Omgaan met verschillen

Patrick vertelde dat omgaan met verschillen - ook op het Landpark - soms moeilijk is: "het is altijd een dubbel gevoel”. Hij doelde daarmee op de komst van nieuwkomers op het Landpark. Enerzijds verrijkt dit het leven op het Landpark, maar anderzijds zorgt het soms ook voor spanningen bij bewoners. Daarnaast liet hij met zijn verhaal zien dat nieuwkomers niet alleen van buiten komen. Ook nieuwe zorgvragen hebben impact op het alledaagse leven op het Landpark.

Onderzoek naar de veranderingen

Mede dankzij de gemeente Tilburg is het afgelopen jaar verkennend actieonderzoek gedaan. Dit werd uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek en Tranzo Universiteit Tilburg. Tranzo keek in het onderzoek naar de manier waarop de veranderingen op het Landpark worden gestuurd. De Universiteit voor Humanistiek onderzocht welke rol bewoners hebben in de veranderingen. 

Spanningen juist de motor in veranderproces

Tranzo zag vooral dat er verschillende soorten spanningen in het veranderproces bestaan. Hun conclusie is dat deze spanningen juist de motor kunnen vormen achter de veranderingen op het Landpark. Dit werkt alleen als alle betrokkenen op de juiste manier met deze spanningen omgaan. De bestaande manieren waarop de zorg en samenleving zijn georganiseerd, geven hier geen antwoord op. Daarom moeten we met elkaar zoeken naar nieuwe verhoudingen en verantwoordelijkheden. De leden van de gemeenteraad herkenden dit proces en stelden hardop de vraag welke (veranderende) rol zij als gemeenteraadsleden hier in hebben.

Rol van bewoners in de veranderingen

Onderzoekster Laura Mudde van de Universiteit voor Humanistiek leefde een jaar lang iedere woensdag op het Landpark. Uit het onderzoek bleek dat bewoners op andere manieren (buiten het ‘uitbrengen van hun stem’) duidelijk maken wat er voor hen op het spel staat. Ook kwam naar voren dat bij bewoners kennis aanwezig is die door beslissers vaak niet gezien wordt. Deze kennis is van belang bij het vormgeven van de veranderingen. Volgens de onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek moet er meer aandacht zijn voor wat zij noemen ‘getuige deskundigen’. Getuige deskundigen zijn professionals, vrijwilligers en familieleden die bewoners in het alledaagse leven meemaken. Zij kunnen laten zien wat werkt en wat niet werkt. De gemeenteraadsleden luisterden met veel belangstelling naar deze inzichten. Hiermee deed de gemeente Tilburg wat zij belooft: de verbinding zoeken met burgers in de wijk en hen betrekken bij beleidsvorming.

Wij zijn burgers!

Toen Jim plaats nam achter de microfoon, opende hij met de woorden "wij zijn burgers". Daarmee liet hij zien dat beleid om mensen met een beperking ‘mee te laten doen’ voorbijgaat aan het gegeven dat ze hoe dan ook het alledaagse samen leven mee vormgeven. 

Sleutel tot de toekomst

Aan het einde van de ochtend nam wethouder Dols - die in het kader van het actieonderzoek 24 uur op het Landpark logeerde - de raadsleden en bewoners mee naar het hoogste punt van het gemeentehuis. Vanaf dit punt zie je Landpark Assisië in de verte liggen. Anja, Jacky en Bart gaven daar alle raadsleden een klein aandenken: een handgemaakte Landpark-sleutelhanger met als boodschap ‘We hopen dat jullie met ons mee willen zoeken naar de sleutel(s) tot de toekomst.” 

Enthousiast vertrokken de bewoners weer huiswaarts. In de bus terug naar huis werd uitgelaten gereageerd op de verkiezingsborden langs de weg: herkenning van enkele raadsleden die ze net hadden ontmoet!