Afkoppelplan Landpark Assisië - start fase 2

Het huidige rioolstelsel en de waterleiding in de Nachtegaallaan en Kievitsvlucht zijn versleten. Dit jaar gaan we het riool, de waterleiding en bovengrondse infrastructuur in deze straten vervangen.De werkzaamheden rondom het vervangen van de waterleiding zijn bijna afgerond. Dit betekent dat we gaan starten met het vervangen van de riolering. Deze werkzaamheden vinden plaats in fases.

Bijzonderheden fase 2 - voetgangers/fietsers
- Tijdelijk voetpad ter hoogte van Nachtegaallaan 1 t.b.v. veilige route Kievitsvlucht-Nachtegaallaan.
- Tijdelijk voetpad ter hoogte van Kievitsvlucht 1 t.b.v. veilige route Hazepad-Eendengracht-Nachtegaallaan

De werkzaamheden van fase 2 vinden plaats van 17 juni tot en met 21 juli 2022.

Meer informatie over alle werkzaamheden
In deze brief en in dit faseringsplan (hangt ook in Lokaal 12) vind je meer informatie over alle geplande werkzaamheden dit jaar op het Landpark. We proberen samen met het bouwbedrijf zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Heb je vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met meldingen@jvesch.nl