Afkoppelplan Landpark Assisië - start fase 1

Het huidige rioolstelsel en de waterleiding in de Nachtegaallaan en Kievitsvlucht zijn versleten. Dit jaar gaan we het riool, de waterleiding en bovengrondse infrastructuur in deze straten vervangen.De werkzaamheden rondom het vervangen van de waterleiding zijn bijna afgerond. Dit betekent dat we gaan starten met het vervangen van de riolering. Deze werkzaamheden vinden plaats in fases.

Belangrijke informatie fase 1
Deze week start fase 1 van de werkzaamheden rondom het vervangen van de riolering. Dit zijn voornamelijk voorbereidende werkzaamheden. Vanaf maandag 20 juni vinden er werkzaamheden plaats die invloed hebben op de bereikbaarheid van een aantal wegen en parkeermogelijkheden op het Landpark. Dit houdt in dat een gedeelte van de weg opengebroken wordt en afgesloten is voor verkeer. Lees hier alle belangrijke informatie over fase 1.

Meer informatie over alle werkzaamheden
In deze brief en in dit faseringsplan (hangt ook in Lokaal 12) vind je meer informatie over alle geplande werkzaamheden dit jaar op het Landpark. We proberen samen met het bouwbedrijf zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Heb je vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met meldingen@jvesch.nl