Nieuwsoverzicht

We zien je graag op de Kerstmarkt 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit.

Week van de reflectie - Het kleine kijken

Prisma biedt een kijkje in de zorg op Landpark Assisië

Ter gelegenheid van ‘De landelijke week van de reflectie in de zorg’, presenteert Prisma in de Kapel op Landpark Assisië in Biezenmortel, van 23 tot en met 30 november de tentoonstelling ‘Het kleine kijken’. Aan de hand van verhalen, foto’s en podcasts brengt de tentoonstelling het alledaagse leven op Landpark Assisië in beeld en laat zien hoe er in het contact wordt omgegaan met de spanning tussen vrijheid en verbondenheid die de ondersteuning van mensen met een beperking kenmerkt.

‘Het kleine kijken’ is gebaseerd op verhalen van zowel enkele bewoners als van medewerkers op een woonvoorziening op Landpark Assisië. De verhalen worden op inspirerende wijze tentoongesteld, waarbij de nadruk ligt op het contact tussen de bewoners en de ondersteuning die wordt geboden.

Programma van reflectie & dialoog
In het decor van de tentoonstelling wordt gedurende ‘De week van de reflectie’ iedere dag een gevarieerd programma aangeboden voor een breed publiek. Cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers, buurtgenoten en overige belangstellenden zijn van harte welkom om deel te nemen. Tijdens deze activiteiten worden deelnemers uitgenodigd te reflecteren op en in dialoog te gaan over de betekenis van het kleine kijken in hun eigen leven en in de zorg in het algemeen.

Maandagavond 26 november organiseren we van 19.30 tot 21.30 uur een dialoogtafel. Het wordt een inspirerende dialoog over vrijheid en verbondenheid, maar vooral over het maken van echt contact. Want wat is goed contact? En hoe weet je of je goed contact maakt? Aanmelden kan via: secretariaat@prismanet.nl.

Openingstijden
De officiële opening van de tentoonstelling is op vrijdag 23 november van 10.30-11.30 uur in de Kapel op Landpark Assisië Hooghoutseweg 3, 5074 NA Biezenmortel.

Van vrijdag 23 november tot en met vrijdag 30 november is de tentoonstelling dagelijks te bezichtigen van 13.00 - 16.00 uur. Kijk hieronder voor meer informatie.  

Sluiting receptie hoofdgebouw Landpark Assisië per 1 oktober 2018

Op maandag 1 oktober a.s. zal de receptie van het hoofdgebouw in Biezenmortel niet meer bemand zijn, maar verhuisd naar de receptie van het gezondheidscentrum (Paardendraf 1). Dit hangt samen met de veranderingen die we willen doorvoeren op het hoofdgebouw, om een betere toegankelijkheid te realiseren en een verbinding te maken met de kapel. 

Over de vernieuwde toegang tot het hoofdgebouw zal op een later moment worden gecommuniceerd. Het rechtstreekse telefoonnummer van het Landpark wordt 088 770 1200 en zal a.s. maandag in de loop van de dag van kracht worden.
Het huidige telefoonnummer van het hoofdgebouw (013 511 8200) komt hiermee te vervallen.

Beide mailadressen van het Landpark blijven van kracht:
receptielandparkassisie@prismanet.nl en receptiepaardendraf@prismanet.nl

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Uilskuikens op het Landpark

Op Landpark Assisië is tien jaar terug een aantal steenuilenkasten geplaatst. Het terrein is geschikt voor bijna alle uilen. Qua geschiedenis zijn vooral de kerkuilen bekend. Deze hebben jaren achtereen gebroed boven de gewelven van de kapel. Nadat zowel
man als vouw kerkuil aan de Bosscheweg waren doodgereden was er nog eenmaal een nieuw broedgeval en daarna waren er alleen nog enkele waarnemingen van een kerkuil. Het wachten is nu op een nieuw echtpaar dat daar zijn intrek neemt.

Er is geen geschiedenis bekend van steenuilen op het terrein in de periode voordat de kasten zijn geplaatst. Maar het is niet ondenkbaar dat ze er in het verleden ook hebben gezeten, bijvoorbeeld in de oude fruitboomgaard van destijds.
Sinds het plaatsen van de kasten werden deze door de jaren heen soms bezocht maar bleven de uilen nooit. De laatste twee jaar leek er zich een koppel te vestigen, maar verdween een van de uilen weer. Omdat de uilen werden geringd konden we vaststellen dat een van de uilen elders in Biezenmortel tot broeden kwam. Vorig jaar kwam er op het Landpark zelf een uil tot broeden maar mislukte het broedgeval. Bij nadere inspectie bleken de eieren onbevrucht. Steenuilen zijn standvogels en verblijven het hele jaar in een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. Een steenuiltje werd dan ook het hele jaar op dat stuk van het terrein gezien.
Afgelopen januari  waaide tijdens een flinke storm de kast nog net niet uit de boom, maar hing deze wel op zijn kop. Tijdens het herstellen hiervan zat de steenuil er nog steeds in.
Afgelopen maart werd ineens regelmatig in het voorportaal van een tweede kast op het terrein ook een steenuil gezien. Buiten het broedseizoen hebben steenuilen een lat-relatie en zou een paartje dus gebruik kunnen maken van twee kasten. Maar vlak voor het broedseizoen als de paarvorming al bezig is, is dat niet logisch. Om de uilen niet te verstoren zijn beide kasten pas gecontroleerd in de periode dat dit verantwoord was. Het goede nieuws is dat we niet één maar twee broedparen, dus broedgevallen hebben! Het ene paartje heeft al jongen en het tweede paartje zit nog op eieren. Hopelijk gaan deze ook uitkomen!
Steenuilen hebben normaal gesproken een territorium van 500 meter. Naar gelang het voedselaanbod kan dit kleiner zijn. De broedpaartjes zitten op  bijna die afstand van elkaar. Vrijdag 1 juni werden de eerste uilskuikens geringd.

De uilenkasten zijn geplaatst door Anita van Dooren en worden ook door haar bijgehouden.

Hét recept om weer verliefd op jezelf te worden

Zoveel mogelijk Nederlanders weer verliefd laten worden op zichzelf. Met die missie komt Nanette van der Heiden begin 2018 naar het theater. In een Inspiratie Theatershow geeft de van origine Brabantse hét recept om van die 7 of misschien een 8 voor het leven, weer een 10 te maken.

Ik ben weer verliefd op mij! is de eerste Inspiratie Theatershow van Nanette en gaat op 4 februari 2018 in première in de Kapel op Landpark Assisië in Biezenmortel. Humor, typetjes, muziek en dans. Dat is wat je kunt verwachten van de show van Nanette. De sketches geven toeschouwers stof tot nadenken: ”Ben IK eigenlijk wel gelukkig met mijn leven hoe het nu is? En kan en misschien nog wel belangrijker, WIL ik er iets aan veranderen?” Maar het is niet alleen maar humor, wat voorbij komt in de show. Ook serieuze onderwerpen als de ‘ziekte’ perfectionisme en de eeuwige, soms frustrerende zoektocht naar geluk komen aan bod. Kortom: een serieuze show, met een serieuze knipoog.

Lees verder Kaartverkoop

Onthulling herdenkingsplaquette Frank DiPalma (WWII)

Op 18 september zal op het Landpark in Biezenmortel een herdenkingsplaquette onthuld worden voor de militair die aan het einde van de Tweede wereldoorlog ondergedoken heeft gezeten op het Landpark.

Beeldend kunstenaar Zeus Hoenderop heeft de afgelopen periode gewerkt aan een tentoonstelling ‘I’ll be seeing you’ in de Franciscus Kapel op Landpark Assisië. De vondst van de doodskist bracht Zeus op de formulering van de vraag: “Wat ligt verborgen op Landpark Assisië?” Een droom over een man met een verrekijker op het Landpark leidde Zeus naar het dorpshuis en daar stuitte hij op het verhaal van de Amerikaanse militair, Frank DiPalma.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Frank ondergedoken gezeten op Assisië, nadat zijn vliegtuig werd neergeschoten. Alle inzittenden, behalve DiPalma kwamen om het leven. Een interessant verhaal, waar ook de bewoners van buurtschap ‘t Winkel en Biezenmortel mee verbonden zijn.

Op maandag 18 september 2017 om 19.00 uur wordt de herdenkingsplaquette onthuld bij het Dorpshuis op Landpark Assisië, Hooghoutseweg 3 in Biezenmortel. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

In de tentoonstelling ‘I’ll be seeing you’ wordt het verhaal van Frank DiPalma verder ontvouwd en wordt u als bezoeker aan het denken gezet over wat wellicht verborgen is en niet meer van nut is voor uw toekomst. De tentoonstelling wordt geopend van 23 september en loopt tot en met 26 oktober.

Landpark Assisië zet in oktober poorten open voor wandelaars

Tussen verkeersweg N65 en het dorp Biezenmortel is Landpark Assisië vooral bekend als zorgcomplex. Dat naast familieleden ook wandelaars van harte welkom zijn om van het park te genieten is minder bekend. Eigenaar Stichting Prisma zet de poorten open en heeft samen met Brabants Landschap een informatiepunt geopend bij de toegang van Lokaal 12. Hier krijgen wandelaars informatie over het Landpark en natuurgebied De Leemputten en kan men vooraf of na de wandeling genieten van een hapje eten of een drankje.

Prisma en Brabants Landschap zijn al vele jaren buren. Sinds 1904 worden op Landpark Assisië mensen met een verstandelijke beperking ondersteund. Aanvankelijk gestart als ‘Huize Assisië’ onder beheer van de Broeders Penitenten, is het in 1969 opgegaan in zorgorganisatie Prisma. In 1967 kocht Brabants Landschap het naastgelegen gebied De Leemputten, die toen nog werd gebruikt voor het winnen van leem door de steenfabriek in Udenhout. Inmiddels hebben de plassen zich ontwikkeld tot een water- en moerasgebied.

Door de nabijheid van natuurgebied De Leemputten en de opening van horecagelegenheid Lokaal 12 op het Landpark was snel duidelijk, dat dit de juiste plek is voor een informatiepunt. De inrichting in de vorm van een informatiezuil met beeldscherm is gratis ter beschikking gesteld door Brabants Landschap. Daarnaast zijn er twee gratis folders beschikbaar, één over de bijzondere objecten op het Landpark, en een wandelroute naar De Leemputten. Lokaal 12 is dagelijks geopend is van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag zelfs tot 21.00 uur.

Landpark Assisië is één van de 150 locaties van Prisma. De unieke ligging tussen de natuurgebieden Loonse en Drunense Duinen en de Kampina, maar ook het gevarieerde karakter met water, parken, weilanden en gebouwen maken het terrein zeer aantrekkelijk. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor bezoekers en partijen die er nieuwe activiteiten willen ontwikkelen. Zij zorgen voor extra impulsen, die het Landpark levendig houden.

Naaste buur Brabants Landschap is vorig jaar gevraagd om te adviseren over de inrichting en beheer van het terrein. Als één van de grootste natuurbeheerders in Brabant zet deze organisatie zich al 85 jaar in voor het behoud van natuur en landschap in onze provincie. Brabants Landschap beheert zo’n 18.000 hectare (=180 km2) bos, heide en vennen, maar bijvoorbeeld ook landgoederen, boerderijen, forten en kastelen. Daarmee zorgt deze organisatie ervoor dat onze provincie met haar diversiteit aan landschappen, nog het thuis is van vele vrij levende planten- en diersoorten. Een netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee maatregelen te treffen om weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen te beschermen.

Prisma Jaarverslag 2016

Wij zijn trots het jaarverslag 2016 met u te mogen delen.

Het verslag geeft een mooi beeld van alles wat we hebben bereikt in 2016 samen met onder andere cliënten en hun netwerk, medewerkers, collega-(zorg)aanbieders en andere externe partijen.

Benieuwd naar het jaarverslag 2016? Bekijk het op prismajaarverslag2016.nl

Broeder Boudewijn overleden

Wij zijn getroffen door het overlijden van één van de grondleggers van Prisma.

Broeder Boudewijn (Cornelis Paulus Hendrikus Briaire)

Hij richtte in 1956 de Monseigneur Hopmans stichting op, één van de rechtsvoorgangers van Prisma. Deze stichting gaf nazorg aan leerlingen van het speciaal onderwijs.
Daarna was hij vele jaren bestuurlijk actief in onze organisatie.
Tot op het laatst van zijn leven toonde broeder Boudewijn zijn grote betrokkenheid bij de zorg van mensen met een beperking.
Met dankbaarheid denken wij terug aan zijn grote inzet voor de zorg voor mensen met een beperking in Nederland en Brazilië.

De Raad van Bestuur van Prisma
Jaap de Bruin en Jac de Bruijn

Waalwijk, 17 mei 2017

Bekijken

Gouden duim voor trouwe hoeder van de Franciscus Kapel op Assisië

De Gouden Duim is een ode aan die brabanders die zelden op de voorgrond treden maar onmisbaar zijn voor de gemeenschap.

Koster Bart van Gool kreeg op donderdag
​6​ april de gouden duim uitgereikt door de gedeputeerde Henri Swinkels. Geestelijk verzorger Michael Kolen van Prisma heeft Bart van Gool genomineerd om zijn toewijding voor de Kapel op het Landpark. 

Bart van Gool is sinds mensenheugenis koster van deze Kapel. Dit Kapelgebouw is het hart van een bijzondere buitenplaats tussen Den Bosch en Tilburg, waar mensen met een beperking al meer dan 100 jaar met elkaar - in vallen en opstaan – samenleven realiseren. De leefbaarheid op Landpark Assisië wordt voor een belangrijk deel gedragen door bewoners zelf. Bart is op zijn manier daar een voorbeeld van. Hij zorgt oa dat de klokken luiden en dat de kaarsjes branden bij Mariakapel.

De uitreiking van de Gouden Duim is aanleiding geweest om ook de Mariakapel met foto's van overleden bewoners te restaureren door de kunstenaar Marianne van Heeswijk.  

De surprise bijeenkomst vond plaats in de Kapel met een inspirerende inleiding over ‘Toewijding’. 

Tijdens de 40 daagse periode die eindigt op Paaszaterdag worden nog tal van andere activiteiten georganiseerd waarbij u van harte welkom bent. Benieuwd naar alle activiteiten? Kijk op www.landparkassisie.nl en w ww.bouwrituel. Bekijk alle foto's 

Een opvallende bezinningsplek op Assisië

Prisma realiseert op woensdag 15 maart een opvallende bezinningsplek op Landpark Assisië. Om 10.30 uur wordt een kunstzinnige Kathedraal op Wielen bij ingang van het Landpark aan de N65 op haar plek gezet. Deze activiteit is onderdeel van een 40 daagse bezinningsperiode waarin Prisma nadenkt over een nieuwe identiteit voor de Kapel op het Landpark.

In tegenstelling tot veel kapellen op vergelijkbare terreinen is de Franciscus Kapel op Landpark Assisië nog altijd in gebruik als religieuze ruimte. Prisma denkt echter dat de Kapel van bredere betekenis kan zijn en wil deze ‘speciale plek voor toewijding’ dan ook graag, samen met anderen, doorontwikkelen. In de 40 dagen die inmiddels in volle gang zijn wordt de Kapel met respect leeggemaakt waardoor er ruimte komt voor de gewenste vernieuwing.

De Kathedraal op Wielen nodigt bewoners, medewerkers, bezoekers en voorbijgangers uit tot bezinning op de vraag: Kom je er nog wel aan toe om je bezig te houden met de dingen die jij werkelijk belangrijk vindt? Antwoorden op deze vraag zijn weer input voor het proces van verandering. U bent as. woensdag om 10.30 uur van harte welkom om aanwezig te zijn wanneer de Kathedraal naar over de Laan van Assisië naar haar plek aan de N65 / Heideweg gebracht. De bijeenkomst start in de Kapel met een inspirerende inleiding over ‘Toewijding’.

Tijdens de 40 daagse periode die eindigt op eerste Paasdag worden nog tal van andere activiteiten georganiseerd waarbij u van harte welkom bent. Zo kunt u vanaf 20 maart iedere maandag van 8.30 – 11.00 uur een “Toegewijde start” van de week maken in de Kapel. Benieuwd naar alle activiteiten? Kijk op www.landparkassisie.nl

Makers van Assisië presenteert unieke kunstproducten

Makers van Assisië presenteert, tijdens de kerstmarkt op Landpark Assisië, lampenkappen uit uniek bestempelde tafellaken

Vorig jaar werd er door honderden mensen een tafelkleed bestempeld met het levensverhaal van oudbewoner Jacob in het handschrift van bewoner Wim. Aan dit tafelkleed vond tijdens de onthulling van het kruisbeeld aan de n65, een lente ontbijt plaats.

Nu is dit tafellaken verwerkt tot lampenkappen en tafellopers. Deze zijn tijdens de kerstmarkt op Landpark Assisië te koop. De opbrengst komt ten goede aan de aandacht voor, en ontwikkeling van kunstenaars en andere mensen met een beperking. Wees er snel bij want de oplage is beperkt.